Utflyktstips

Utflyktstips

Broschyren Välkommen ut i Göteborgs södra skärgård som finns att få i Saltholmens terminal och ombord beskriver med text och kartor de olika öarna med tips på promenader, matställen, badplatser och mycket annat. Broschyren som finns på svenska, engelska och tyska går även att ladda ner här:

Utflyktstips svenska (pdf)

Utflyktstips engelska (pdf)

Utflyktstips tyska (pdf)

Karta Vrångö [pdf]

Karta Donsö [pdf]

Karta Styrsö [pdf]

Karta Brännö [pdf]

Karta Asperö [pdf]

 

Hamn- och skärgårdsturer under vintertidtabell

Måndag-fredag under perioderna 15 december 2019–31 maj 2020 och 24 augusti-12 december 2020 går det att göra rundturer med båt från Stenpiren via Lindholmspiren genom hamnen och via Saltholmen till södra skärgården åter till Saltholmen. Från Saltholmen går det att ta spårvagn eller buss tillbaka till city. Det går även att göra rundturer i omvänd riktning och starta med båt från Saltholmen och avsluta vid Lindholmspiren eller Stenpiren. Turerna trafikeras med normalt med de stora skärgårdsbåtarna Vesta och Ylva som har café ombord.

Ylva avgår måndag-fredag från Stenpiren 08.37 via Lindholmspiren 08.43 och Saltholmen 09.20 till Brännö Rödsten där båten vänder 09.46 och går till Saltholmen med ankomst 10.09. Det går även byta båt på Saltholmen 09.25 för att resa vidare till Vrångö där båten vänder 10.05 och går tillbaka till Saltholmen med ankomst 10.43.

Vesta avgår måndag-fredag från Saltholmen 13.25 till Vrångö där båten vänder 14.20 och går via Saltholmen och Lindholmspiren till Stenpiren med ankomst 16.06.

Vesta avgår måndag-fredag från Stenpiren 16.55 via Lindholmspiren 17.01 och Saltholmen 17.34 till Brännö Husvik där båten vänder 18.21 och går till Saltholmen med ankomst 19.01. Det går även byta till andra båtlinjer på Saltholmen 17.30 för att resa till Vrångö eller Brännö Rödsten och åter till Saltholmen med ankomst 18.25 respektive 18.16.