Våra trafikuppdrag

Våra trafikuppdrag

Vår verksamhet bygger på avtal med upphandlad trafik. Vi har för närvarande två uppdragsgivare, Västtrafik och Göteborgs Stad.

Styrsöbolaget kör på uppdrag av Västtrafik passagerartrafiken med skärgårdsbåtar från Saltholmen till Södra skärgården och älvtrafiken med Älvsnabben och Älvsnabbare. Trafiken är upphandlad av Västtrafik som beslutar om trafikutbud och taxor.

Fartygen ägs av Styrsöbolaget, förutom de tre  pendelfärjorna för älvtrafiken som är anpassade för cyklar.  Dessa opereras av Styrsöbolaget på uppdrag av Västtrafik. Terminaler, bryggor och vänthallar tillhör som regel Västtrafik med undantag för fritidsöarna där lokala föreningar står som ägare.

På uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret kör Styrsöbolaget frakttrafiken med gods och nyttofordon från Fiskebäck till Södra skärgården. Fartyg och truckar tillhör Styrsöbolaget medan terminalen i Fiskebäck tillhör Trafikkontoret.

Under 2019 reste 2 370 000 personer med båtarna i Södra skärgården. Jämfört med 2018 ökade resandet med 1,2  %. I älvtrafiken reste 3 503 000 resenärer, en ökning med 12,4 %. I frakttrafiken under 2019 transporterades 7 052 fordon och 10 540 ton gods till södra skärgården. Jämfört med 2018 innebär det en ökning med 7,9% av fordonstransporter och en ökning med 8,6% för godset.

Tack alla ni som väljer något av våra fartyg som färdsätt!