Våra trafikuppdrag

Våra trafikuppdrag

Vår verksamhet bygger på avtal med upphandlad trafik. Vi har för närvarande två uppdragsgivare, Västtrafik och Göteborgs Stad.

Styrsöbolaget kör på uppdrag av Västtrafik passagerartrafiken med skärgårdsbåtar från Saltholmen till Södra skärgården och älvtrafiken med Älvsnabben och Älvsnabbare. Trafiken är upphandlad av Västtrafik som beslutar om trafikutbud och taxor.

Fartygen ägs av Styrsöbolaget, förutom de båda nya pendelfärjorna för älvtrafiken som sattes i trafik under början av 2015 och ägs av Västtrafik. Dessa opereras av Styrsöbolaget på uppdrag av Västtrafik. Terminaler, bryggor och vänthallar tillhör som regel Västtrafik med undantag för fritidsöarna där lokala föreningar står som ägare.

På uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret kör Styrsöbolaget frakttrafiken med gods och nyttofordon från Fiskebäck till Södra skärgården. Fartyg och truckar tillhör Styrsöbolaget medan terminalen i Fiskebäck tillhör Trafikkontoret.

Under 2018 reste 2 340 000 personer med båtarna i Södra skärgården. Jämfört med 2017 ökade resandet med 4,0 %. I älvtrafiken reste 3 118 000 resenärer, en ökning med 10,9 %. I frakttrafiken transporterades under 2018 6 540 fordon, en minskning med 1,4 % och 9 705 ton gods, en ökning med 9,4 %.

Tack alla ni som väljer något av våra fartyg som färdsätt!