Om älvtrafiken

Om älvtrafiken

Älvtrafiken består av två linjer som båda körs på uppdrag av Västtrafik. Längsgående linje 285 Älvsnabben är en betallinje med Västtrafiks taxa. Tvärgående linje 286 Älvsnabbare är avgiftsfri att åka med genom att kostnaden för linjen betalas av Göteborgs Stad. Cyklar tas med utan avgift på båda linjerna.

Turtätheten på linje 285 Älvsnabben är vintertidtabell 22 minutersintervall morgon och eftermiddag måndag-fredag samt dagtid lördag.

Linje 286 Älvsnabbare som trafikeras måndag - fredag ca 06.25-19.00 av de dubbeländade pendelfärjorna Älveli och Älvfrida som har stor kapacitet för cyklar både utom- och inomhus.

Linje 285 Älvsnabben trafikeras med båtar som har begränsad kapacitet för cyklar eftersom de bara kan placeras på fördäck. Cyklar får inte placeras utanför de gula linjerna som markerar utrymningsstråk från frontdörrar till stävgrindar och portar.

 

Cyklar

På båda linjerna är det avgiftsfritt att ta med cyklar och elcyklar. Mopeder och elmopeder får inte tas med. Linje 285 Älvsnabben trafikeras med båtar som har begränsad kapacitet för cyklar eftersom de bara kan placeras på fördäck. Cyklar får av säkerthetsskäl inte placeras utanför de gula linjerna som markerar utrymningsstråk från frontdörrar till stävgrindar och portar.

Hittegods

Hittegods från fartygen lämnar vi vidare till Västtrafiks hittegodsförvaring tel. 010-17 30 302.

Hyra Älvsnabben för en hamntur?

Vardagskvällar efter 19:20 och under veckoslut finns det möjlighet att hyra en Älvsnabbenbåt för att resa från en punkt till en annan i hamnområdet. Kontakta charteransvarig på  031-69 64 17.