Frakt- och befordringsvillkor

Fraktvillkor avser gods och fordon som transporteras utan förare. Befordringsvillkor avser resgods och fordon som transporteras med förare.

Fraktvillkor (pdf)

Befordringsvillkor (pdf)