Att se längs älven

Att se längs älven

Linje 285 går längs älven från Lilla Bommen i öster till Klippan i väster. Under turerna lägger båtarna till vid hållplatserna Stenpiren, Lindholmspiren, Slottsberget och Eriksberg. En promenadväg går längs hela norra älvstranden från Lindholmen i öster till Eriksberg i väster. Gå gärna upp på Slottsberget som bjuder på fin utsikt över omgivningen (se bilden ovan).

En promenadväg går längs hela norra älvstranden från Lindholmen i öster till Eriksberg i väster. Gå gärna upp på Slottsberget som är en idyll med äldre bebyggelse och fin utsikt över älven och staden. Även Sörhallsberget i östra delen av Eriksberg vid Sannegårdshamnen bjuder på fin utsikt.

I Lindholmen Science Park ligger finns Älvrummet som har aktuella utställningar om byggprojekt och andra intressanta objekt längs älvstränderna. Älvrummet drivs av Älvstranden Utveckling.

Färjenäsparken väster om Eriksberg har promenadvägar, grillplatser med utsikt över älven och en stor välbesökt lekplats. Området var platsen för det första Göteborg under Karl IX:s regeringstid.

Vid Klippans kulturreservat finns många äldre byggnader från den tid Carnegies porter- och sockerbruk var dominerande i området. Här finns även murrester av Älvsborgs fästning som var föregångare till Nya Älvsborg fästning i älvmynningen.