Älv-Vira

Älv-Vira

Färjan som är en dubbeländad pendelfärja kan även benämnas kombifärja. Den är reserv för linjen Lindholmspiren-Stenpiren och användas även för frakttrafiken i södra skärgården varvid passagerarmodulen lyfts iland för att få fritt däck för bilar eller gods.

Färjan är byggd 1954 vid Bröderna Larssons Varv i Kristinehamn för Vägverket under namnet Alnö 2. Den trafikerade Alnön utanför Sundsvall tills Alnöbron ersatte. Efter namnändring till Färja 190 kom den till färjelinjerna över Ångermanälven och fick förstärkt bildäck för att klara de tunga timmerlastbilarna på Hemsöleden. När färjan köptes av Styrsöbolaget 1979 ändrades namnet till Vira och trafikuppgiften blev att köra fordon till södra skärgården. 2003 fick den namnet Älv-Vira i samband med ombyggnad till kombifärja.

 

Älv-Vira som är 28,20 m lång och 8,09 m bred har ett isförstärkt stålskrov. Med passagerarmodulen ombord får färjan ta 300 passagare. Det finns 34 sittplatser i salongen och gott om ståplatser.

Under hösten 2015 installerades två nya Scania DI13-motorer på totalt 800 hk (588 kW). Dessa har under hösten 2016 försetts med partikelfilter. Motorerna driver en ställbar Jönköpingspropeller i var ända av färjan. Farten är 11,5 knop.