Fartygsunderhåll

Våra fartyg har många gångtimmar varje år. Mycket av det dagliga underhållet sköts av besättningarna och varje fartyg har minst ett planerat besök på något externt varv årligen, men vi hade inte klarat oss utan vår egna reparatörer och vår snickare.

För att se om vi har några lediga tjänster som reparatör eller övrig underhållspersonal, gå in på Lediga jobb.