Smågods

Smågods kan skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen men bör i första hand skickas med lastfärjan från Fiskebäck. Kylvaror skall alltid skickas med lastfärjan från Fiskebäck eftersom passagerarbåtarna inte har kylrum för transporten. Se vidare under rubriken Gods och Bilar på startsidan.

Smågods som skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen är avgiftsbelagt. Fraktavgift kan betalas med bankkort i terminalen på Saltholmen. Om godset betalas ombord på båten hos däcksman gäller betalning med bankkort eller swish. Om kunden har fraktkredit kan vi fakturera fraktavgiften.

Det finns två olika taxor; dels för gods som medföljer resenärer och dels för gods utan medföljande resenärer. Observera att skrymmande cyklar är avgiftsbelagda. 

Taxa för gods på passagerarbåt från Saltholmen  från och med 20220404 (pdf)

Farligt gods - Passagerarbåt

Farligt gods, d v s gods som är lättantändligt, explosivt eller på annat sätt farligt (t ex acetylengasflaskor) får ej medtagas på passagerarbåtarna.

Undantagna är gods förpackat för detaljhandelsförsäljning och avsett för egen användning som exempelvis bensin och gasol i begränsade volymer.

Förfrågan om transport av farligt gods ska göras till besättningen ombord. Befälhavaren bedömer om godset kan medföras utan att det medför risk från säkerhets- eller miljösynpunkt. Godkänt farligt gods placeras inom markerat område på fördäck.

Information om sjötransport av el cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på fartyg

El cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som medförs ombord ska enligt gällande farligt godsregelverk betraktas som UN3171 BATTERY POWERED VEHICLE or BATTERY POWERED EQUIPMENT. För vidare information hänvisning till TSFS 2019:39

 För Styrsöbolagets passagerarfartyg placeras el cyklar, elsparkcyklar och liknande på fördäck.

Permobiler/el rullstolar och liknande har undantag att placeras längts fram i salong i anslutning till fartygets frontdörrar (torget)

 #Undantagna är dubbeländade skyttelfärjor i hamntrafiken