Smågods

Smågods kan skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen men bör i första hand skickas med lastfärjan från Fiskebäck. Kylvaror skall alltid skickas med lastfärjan från Fiskebäck eftersom passagerarbåtarna inte har kylrum för transporten. Se vidare under rubriken Gods och Bilar på startsidan.

Smågods som skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen är avgiftsbelagt. Fraktavgift kan betalas kontant eller med bankkort i terminalen på Saltholmen. Om godset betalas ombord på båten hos däcksman gäller endast kontant betalning. Om kunden har fraktkredit kan vi fakturera fraktavgiften.

Det finns två olika taxor; dels för gods som medföljer resenärer och dels för gods utan medföljande resenärer.

Taxa för gods på passagerarbåt från Saltholmen (pdf)

Farligt gods - Passagerarbåt

Farligt gods, d v s gods som är lättantändligt, explosivt eller på annat sätt farligt (t ex acetylengasflaskor) får ej medtagas på passagerarbåtarna.

Undantagna är gods förpackat för detaljhandelsförsäljning och avsett för egen användning som exempelvis bensin och gasol i begränsade volymer.

Förfrågan om transport av farligt gods ska göras till besättningen ombord. Befälhavaren bedömer om godset kan medföras utan att det medför risk från säkerhets- eller miljösynpunkt. Godkänt farligt gods placeras inom markerat område på fördäck.