Rivö

Rivö

Efter överenskommelse med trafikhuvudmannen Västtrafik beställde Styrsöbolaget två snabbåtar av katamarantyp som byggdes i kolfiberarmerad sandwichkonstruktion vid varvet Brödrene Aa i norska Hyen för leverans under 2010. Bakgrunden var behovet av att snabba upp turerna på den långa linjen från Saltholmen till Donsö och Vrångö. Rivö som var den andra snabbåten levererades den 3 september och sattes i reguljär trafik den 27 september 2010. Namnet Rivö kommer från fyrön som ligger längst norrut i södra skärgården mittemot Asperö. 

Rivö är 27,09 m lång och 8,39 m bred. Passagerarkapaciteten är 163 personer, vilket är lika med antalet sittplatser i salongen. Två st 6 cylindriga Yanmar dieselmotorer  på tillsammans 2 026 hk (1 498 kW) driver var sin ställbar Servogearpropeller. Motorerna utbyttes mot nya under hösten 2022 och är miljöklassade enligt TIer 3. Farten är 28,5 knop med full last.