Godstransport

Godstransport

Godsterminalen är bemannad för mottagning av styckegods måndag - fredag från 06.00. Gods tas emot fram till:

För avgångstid 09.45, 10.00 samt 10.05 tas gods emot fram till 09.30.

För avgångstid  11:40 tas gods emot fram till 11.10

För avgångstid 14.00 tas gods emot fram till 13.30

För information om avgångstider vänligen se tidtabellen (länk).

 

Allt gods ska kunna hanteras av truck. Enskilt kolli får ha en maxvikt på 1,5 ton.

Vid stora godsmängder ska föranmälan ske till godsmottagaren en arbetsdag i förväg. Även vid transport av gods som är längre än 6 m skall godsmottagaren alltid meddelas en arbetsdag i förväg. Godsmottagren nås på 0705-69 64 53.

Gods som inte kan hanteras med hjälp av truck kan nekas transport. Vid osäkerhet kontakta godsmottagaren. För mer information gällande fraktbestämmelser läs information till vänster.

Godsmottagaren nås på 0705-69 64 53 eller godsmottagningen(a)styrsobolaget.se Lastfärjan Göta II har telefon 0705-69 64 70.

Om du skall lossa styckegods som skall med lastfärjan kör du vänster längs godsmagasinets portar och kontaktar godsmottagaren i röda boden för vidare anvisning om lossning och betalning.