Tidtabeller

Tidtabeller

För nattrafik, se rödmarkerade tider alla dagar i veckan. Turer efter midnatt visas på den dag de faktiskt körs.

 VIKTIGT MEDDELANDE!

Förö trafikeras ej januari 2024- mars 2024 

 TOGO är uppdaterad sök resa genom appen.

Vintertidtabell  29 januari 2024- 2 juni 2024

Turer efter midnatt visas på den dag de faktiskt körs. 

Södra Skärgården samlingstidtabell  29 januari 2024 - 2 juni 2024  [pdf] 

Linje 281 från Stenpiren/Saltholmen mot Skäret, Donsö, Sjumansholmen, Kårholmen och Vrångö samt 282 mot Köpstadsö, Styrsö, Källö, Vargö och Brännö Husvik (pdf)

 

Linje 283 från Stenpiren/Saltholmen mot Asperö och Brännö Rödsten (pdf)

 

Linje 284 från Saltholmen mot Knarrholmen och Stora Förö  (pdf)