Våra värderingar

Våra Värderingar

På Styrsöbolaget jobbar vi med ett gemensamt värdegrundsarbete som ska känneteckna det arbete vi utför och vår relation till våra kunder och resenärer

Hur gör man för att få samtliga medarbetare på ett företag att jobba mot samma mål? Den frågan ställde vi oss 2009. För att få svar tillsattes en intern referensgrupp med personer från olika delar och med olika roller inom företaget, från kundnära till företagsledande.

Resultatet blev fyra värdeord samlade under förkortningen H.A.N.S – Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel. Syftet med värdegrundsarbetet är att få alla medarbetare att känna sig delaktiga, att se på sin roll med nya ögon, att våga tänka nytt och ta ansvar. Arbetet har på mycket kort tid lett till en rad förbättringar för både företaget som helhet och för enskilda medarbetare. Förbättringar som i sin tur leder till säkrare och mer pålitliga resor, nöjda kunder och resenärer.