Gods och fordon

Gods och fordon

Godstransporter skall i första hand alltid gå med lastfärjan från terminalen i Fiskebäck. Där hanteras styckegods på ett rationellt sätt av godmottagaren med gaffeltruckar. Smågods kan även sändas med passagerarbåtarna från Saltholmen men där måste allt gods handlastas och taxan för att skicka gods är högre än med lastfärjan.

Avstängt fraktfärjeläge på Styrsö Bratten pga. renoveringsarbete medför att gods och fordon omdirigeras 210125-210415

 Trafikkontoret planerar för underhållsarbete vid fraktfärjeläget på Bratten under perioden 210125-210415. Under byggperioden kommer färjeläget att vara avstängt och alla gods- och fordonstransporter kommer istället att gå till Styrsö Sandvik samt i vissa fall Donsö. Godstransporter körs till Sandvik [Pdf Karta] om det inte är bokat till Donsö.

 Justerad tidtabell för perioden finns under Tidtabeller   http://www.styrsobolaget.se/godstransporter/godstransport/tidtabell

 Persontrafiken påverkas inte av ombyggnationen utan kommer gå som vanligt från Styrsö Bratten.

Hämta hem gods från kajer!

Glöm inte hämta hem gods från kajer och godsplaner på öarna. Utrymmena är starkt begränsade och gods måste därför hämtas av mottagarna så snart som möjligt. Det är inte heller acceptabelt att lämna kvar emballage och annat skräp på kajer och godsplaner. Vi alla vill ju ha en ren och snygg skärgård! 

Observera att det är mycket begränsad plats på kajerna generellt och att speciellt Sandvik under byggperioden kommer att få ta emot betydligt större mängder gods än vid ordinarie trafikering. Det är därför av yttersta vikt att alla mottagare av gods hämtar upp sitt gods vid leverans. Kajerna är inte till för lagring. Tack för er förståelse och medverkan!