Gods och fordon

Gods och fordon

Godstransporter skall i första hand alltid gå med lastfärjan från terminalen i Fiskebäck. Där hanteras styckegods på ett rationellt sätt av godmottagaren med gaffeltruckar. Smågods kan även sändas med passagerarbåtarna från Saltholmen men där måste allt gods handlastas och taxan för att skicka gods är högre än med lastfärjan.

Hämta gods från kajer!

Glöm inte hämta hem gods från kajer och godsplaner på öarna. Utrymmena är starkt begränsade och gods måste därför hämtas av mottagarna så snart som möjligt. Det är inte heller acceptabelt att lämna kvar emballage och annat skräp på kajer och godsplaner. Vi alla vill ju ha en ren och snygg skärgård!