Biljetter

Biljetter

Västtrafiks kort och biljetter gäller för resor med båtarna i Södra skärgården. Om du har kort med kontoladdning eller periodkort måste du själv visa upp det vid kortläsaren när du går ombord. Det gäller även vid byte inom 90 minuter från det resan påbörjades om du reser inom en zon (180 minuter i två eller flera zoner). Du skall förstås också visa ditt kort när du reser tillbaka. även om du bara gör en rundtur och inte går iland på någon ö under resan.

Om du inte har Västtrafikkort kan du köpa enkelbiljett av däcksman ombord och betala med bankkort eller kontanter. Vuxna kostar 30 kr och skolungdom 23 kr. Du kan även köpa biljett iland vid Saltholmens terminal.

Saltholmens terminal

Terminalen på Saltholmen har öppet måndag-fredag 08:55-12:35 och 13:20-18:30, lördag 09:15-15:40, söndag 09:15-15:40. Tel 031-29 75 99. I terminalen säljs Västtrafiks kort och biljetter.

Gruppbiljetter

Ett alternativ att betala för en grupp är att förköpa ett Västtrafikkort i Västtrafiks försäljningsställen. Kontoladdningstjänsten kostar 50 kr i pant. Västtrafikkortet kan laddas med maximalt 1 500 kr. Vuxen enkel resa kostar 30 kr och skolungdom 23 kr. Ombord i båten går du till en gul kortläsare och gör så här: Tryck på knappen V för X antal vuxna och S för X antal skolungdomar. Tryck därefter på K för klar och vänta tills det står Visa kort i displayen och håll upp Västtrafikkortet framför kortläsaren så dras rätt belopp från kortet.

Ett annat alternativ att betala för en grupp är att köpa enkelbiljett ombord av däcksman och betala med bankkort. Vuxen kostar 30 kr och skolungdom 23 kr.

Har du frågor om Västtrafiks priser och biljetter?

Ring Västtrafiks kundservice tel 0771-41 43 00.

Resgods och annat gods

Resgods typ väskor, kassar, bagar och ryggsäckar är avgiftsfritt. För annat gods skall du betala fraktavgift till däcksman.

Godstaxa

Farligt gods

Farligt gods, d v s gods som är lättantändligt, explosivt eller på annat sätt farligt, såsom acetylengasflaskor, får inte medtagas på passagerarbåtarna.

Cyklar

Cyklar medtages utan avgift i mån av plats. Cyklar får inte placeras utanför gula begräningslinjer som markerar utrymningsstråk från salongens frontdörrar till stävgrindar och portar.