Fraktbestämmelser

I fraktbestämmelserna finns anvisningar om hur gods skall vara emballerat för att tåla sjötransport och hur det skall adresseras, märkas och aviseras till kunden. Det finns också information om farligt gods och hur godset skall betalas vid avsändningen.

Fraktbestämmelser (pdf)