Fordonstransport

Fordonstransport

Från Fiskebäck går främst bilfärjan Ärlan i beställningstrafik med nyttofordon. På öarna finns inga allmänna vägar. Vägarna är enskilda och det innebär att man måste ha tillstånd för att köra på öarna.

Varje ö med bofast befolkning har en vägförening som har upprättat regler för vilka fordon som får köras på öarna och i vilka fall dispens måste sökas för att få köra med fordon. Läs mer här: Vem får köra på öarna?

Tre steg för att få köra fordon på öarna:

1. Läs vägföreningens regler och sök dispens om så behövs.

2. Boka bilfärjan per telefon 0705-69 64 80. Mån, tis, tor, fre kl 07.00-16.00, ons kl 07.00-18.00

3. Dispensen skall uppvisas för däcksman innan fordonen körs ombord i Fiskebäck.

 

Avgift på färjan

För alla fordon betalas avgift för transporten med bilfärjan. Läs mer här: Fordonstaxa. Alla fordon måste förbokas på telefon 0705-69 64 80.

Farligt gods

Transport av farligt gods sker enligt bestämmelserna i ADR/ADR-S. Information om att transporten innehåller farligt gods skall alltid uppges vid bokningen. Endast transporter med korrekt dokumentation och märkning accepteras.

Inför avresa med bilfärjan

Om du har förbokat plats på bilfärjan ställer du bilen i filen som är skyltad Färjekö i Fiskebäck och inväntar däcksmans anvisning om ombordkörning i färjan. Om du har ett fordon som måste ha dispens för att köra på öarna skall giltig dispens visas upp för däcksman innan ombordkörning.