Miljöarbete

Miljöarbete

Styrsöbolaget är miljöcertifierat enligt ISO-standard 14001:2015. Våra uppdragsgivare Västtrafik och Göteborgs stad, Trafikkontoret ställer miljökrav på vår verksamhet. Men vi nöjer oss inte bara med det utan jobbar aktivt med att ställa ytterligare miljökrav på oss själva.

Samtliga fartyg körs på dieselbränsle av miljöklass 1 med inblandning av 10 procent HVO - hydrerad vegetabilisk olja - som är en biodiesel framställd genom hydrering (vätebehandling) av vegatabiliska oljor och/eller animaliskt fett från exempelvis slaktavfall.

Fartygen har ett analysverktyg som heter BlueFlow för uppföljning av bränsleförbrukningen där befälhavaren kan se förbrukningen i realtid samt följa den tillbaka i tiden. Sedan detta infördes succesivt för några år sedan har bränsleförbrukningen minskat med ca 20 % genom att befälhavaren får stöd för att kunna köra på ett smart sätt och ändå kunna hålla tidtabellen. I vissa fall har även tidtabellerna justerats för att bli mer verklighetsanpassade.

I älvtrafiken har Skarven, Älv-Snabben 3, 4, och 5, Älveli, Älvfrida och Älv-Vira motorer som är försedda med partikelfilter.

Frakttrafikens fartyg Göta II och Ärlan har motorer som är utrustade med SCR-utrustning för avgasrening. SCR-utrustningen reducerar NOx utsläppen med hjälp av urea. Göta II har även partikelfilter.

Vid motorbyten installeras motorer som har bästa möjliga miljöprestanda. Under 2015 fick Älv-Snabben 3, Älv-Vira och Vipan nya framdrivningsmotorer som klarar kraven enligt US EPA Tier 3.

Styrsöbolagets miljöpolicy (pdf)