Tillgänglighet ombord

Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning av olika slag fungerar det som regel bra att resa med båtarna. Längre ned på denna sida presenteras tillgängligheten i tabellform båt för båt. För den som vill ha  utförligare information finns även särskilda informationsblad för varje båt. Samtliga båtar har yttre skyltar med linjenummer och destination. Invändigt finns skyltar som visar destination och nästa brygga (hållplats). Utrop av nästa brygga sker alltid i högtalarna. När båtarna lägger till vid bryggorna görs utrop om linjenummer och destination som information för påstigande.

Södra skärgården

I södra skärgården sker alla färdtjänstresor med Styrsöbolagets båtar. På de öar som har bofast befolkning finns färdtjänstfordon som bokas på samma sätt som i övriga delar inom Göteborgs stad. På Styrsö och Donsö finns en anropsstyrd kollektivtrafik som heter Flexlinjen och är öppen för alla. Bokningar görs via beställningscentralen telefon 031-41 96 90.

Ett tips är att som rullstolsburen undvika Vipan som är vår minsta skärgårdsbåt och därför kan upplevas som trång. Vipan saknar dessutom handikappanpassad toalett ombord.

Ombordstigning på vår skärgårdsbåtar sker i fören med hjälp av en lös landgång. Denna landgång används vid alla på- och avstigningar och är anpassad i bredd för att rymma en rullstol eller permobil. Vid normalt vattenstånd är lutningen på landgången liten, något som dock varierar med vattenståndet. Vid höga vattenstånd används höj- och sänkbara speciallandgångar som hjälpmedel. Det finns alltid en besättningsman närvarande vid på- och avstigning. Vid hård vind samt högt vattenstånd kan vissa bryggor komma att ställas in. Titta på hemsidan under Trafikstörningar, om du tänkt resa vid sådana tillfällen.

Snabbåtarna Rivö och Valö har en landgångsramp som ger bekväm på- och avstigning men även här påverkas lutningen av vattenståndet.

Vid Styrsö Bratten, Styrsö Tången och Vrångö finns flytbryggor, vilket medför att båten och bryggan har samma nivå och det är alltid lätt att komma på- och av. Silvertärnan, Vesta och Ylva har caféer ombord som är belägna på övre däck och är dessvärre inte tillgängliga för dig som är rullstolsburen eftersom det inte finns hiss. Fröja har kaffeautomat i salongen på övre däck.

Nedan finns beskrivning över tillgängligheten båtarna i skärgårdstrafiken:

Fröja (pdf)

Rivö och Valö (pdf)

Silvertärnan (pdf)

Skarven (pdf)

Vesta (pdf)

Vipan (pdf)

Ylva (pdf)

 

Älvtrafiken

I älvtrafiken är samtliga tilläggsplatser flytbryggor och har normalt samma höjd som båtarnas fördäck. Om det skulle skilja något för Älvsnabbenbåtarna på linje 285 finns ramper som kan läggas ut. Pendelfärjorna Älveli, Älvfrida och Älv-Vira på linje 286 har breda ramper. En besättningsman är närvarande vid på- och avstigning.

Skarven (pdf)

Älveli och Älvfrida (pdf)

Älv-Snabben 3 (pdf)

Älv-Snabben 4 (pdf)

Älv-Snabben 5 (pdf)

Älv-Vira (pdf)

 

Översikt samtliga fartyg i både skärgårds- och älvtrafiken

Nedan finns en förenklad tabell med tillgängligheten på samtliga fartyg:

Översikt samtliga fartyg (pdf)