Hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter för AB Göteborg Styrsö Skärgårdstrafik

Inledning

AB Göteborg Styrsö Skärgårdstrafik, nedan kallat Styrsöbolaget, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Styrsöbolaget. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Styrsöbolaget samlar in personuppgifter om kunder som bokar gods- och fordonstransporter eller beställningsturer för passagerartransport. Styrsöbolaget samlar även in personuppgifter för de som önskar att ansluta sig till tjänster via hemsidan, tex ”Information vid trafikförändringar”, föranmälan av grupp mm.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

Beställningar och reklamationer

När du beställer en tjänst hos Styrsöbolaget via till exempel internet, telefon eller e-post, kommer dina personuppgifter att registreras i våra system och användas för administration av din bokning eller begärda tjänst.

Personnummer registreras vid bokning av transport för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel önskar betala mot faktura och eventuellt registreras i kravärenden.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera eventuella klagomål och reklamationer. Efter denna tid behåller vi uppgifter enligt krav i övrig lagstiftning såsom bokföringslagen.

Vilka vi delar uppgifterna med

Styrsöbolaget säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra kunder för intern uppföljning, denna statistik innehåller ingen personligt identifierbar information. Styrsöbolaget kan lämna ut kontoinformation om det är nödvändig för att följa lagen.       

 Begäran om registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Styrsöbolaget. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Styrsöbolaget för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Efterfrågan av information görs till Styrsöbolaget genom skriftlig undertecknad begäran. Begäran ska innehålla ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Brevet skickas till:

Styrsöbolaget

Avd: Registerutdrag

Box 5085

426 05 Västra Frölunda

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Styrsöbolaget kan du vända dig till oss på ovanstående adress.

Övrigt

Dataskyddsförordningen (GDPR), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller from den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen