Nyheter

Kontantfritt 1 mars 2020

Från 1 mars 2020 blir hela Styrsöbolaget kontantfritt.

Detta gäller såväl ombord i fartygen som på expeditionen på Saltholmen.

För betalning från 1 mars gäller följande:

På  expedition Saltholmen: Endast betalning med bankkort.

Ombord i fartygen: För biljettköp endast bankkort eller Västtrafiks App: TOGO.

För frakt/gula kärror kan man fortsatt betala med bankkort eller swish.

För alla biljettköp rekommenderar vi att man använder:

Västtrafiks App: TOGO