Organisation

Organisation

Styrsöbolaget har en organisation som är väl anpassad för de trafikuppdrag som utförs. Rederikontoret i Långedrag är bemannat med 14 personer med kompetens inom olika områden såsom ekonomi, frakt, kvalitet, personal, säkerhet, teknik och trafik. Vem som arbetar med vad framgår under rubriken Kontakt.