Om skärgårdstrafiken

Om skärgårdstrafiken

Båttrafiken till södra skärgården utförs av Styrsöbolaget på uppdrag av beställaren Västtrafik. Skärgårdsbåtarna avgår huvudsakligen från Saltholmen, dit man enkelt tar sig med spårvagn linje 11 (under sommartidtabell även linje 9) och snabbussen 114/Ö-Snabben som trafikerar mellan Brunnsparken och Saltholmen.

I december 2017 startade en efterlängtad linje från skärgården in till city. Därav är nu vissa båtturer förlängda från Saltholmen till Stenpiren, via Lindholmspiren för att underlätta för arbets- och skolpendling till city.

Under sommartidtabellen går det dagliga turer till och från Stenpiren som passar utmärkt för besökare till skärgården.

För besökare som kommer med bil till Saltholmen är det synnerligen begränsat med parkeringsplatser. Välj i möjligaste mån kollektivtrafiken eller cykel! Cykelparkering finns i anslutning till Saltholmen, men man kan också ta med cykel ombord i mån om plats.

Fyra olika linjer trafikeras från Saltholmen:

281 mot Donsö och Vrångö

282 mot Styrsö och Brännö Husvik

283 mot Asperö och Brännö Rödsten  

284 mot Knarrholmen och Stora Förö.

Sträckan Saltholmen - Asperö Östra - Köpstadsö - Styrsö Bratten är på vissa turer under lågtrafik gemensam för linje 281 och 282. Båda linjerna finns därför med i samma tidtabell. Efter Styrsö Bratten delar sig linje 281 mot Donsö och Vrångö och linje 282 går mot Styrsö Tången och Brännö Husvik.

Linjekarta södra skärgården (pdf) 

 

Trafikutbud

Öar med bofast befolkning har högst antal turer med ungefär en tur per timme. Det gäller Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö.

Asperö, Brännö och Styrsö har flera bryggor (hållplatser) som trafikeras. På Asperö har Norra bryggan vid byn flest turer medan Östra som är bytespunkt för internresor mellan öarna har färre turer. På Brännö har Rödsten flest turer och kortast restid medan Husvik har få turer och längst restid. På Styrsö ligger Bratten centralt på ön och har flest turer. Tången och Skäret har färre turer än Bratten.

Fritidsöarna Källö, Vargö, Sjumansholmen och Kårholmen har några dagliga turer under vintertidtabell och fler turer under sommartidtabell. Knarrholmen och Stora Förö har några dagliga turer från mitten av maj till början av september som kompletteras med fler turer under sommartidtabell. Under vinterperioden har Knarrholmen och Stora Förö veckoslutsturer fredag-söndag.

 

Föranmäl grupp

Om det är en grupp på fler än 20 personer vill vi ha en föranmälan. På startsidan (klicka på vår logga överst) går det att välja föranmälan som ifylls och mailas till oss.