Kontakt

Turupplysning passagerartrafik

Västtrafiks kundservice tel 0771-41 43 00.

Saltholmens terminal tel 031-29 75 99.

 

Kundsynpunkter passagerartrafik

Eftersom vi kör passagerartrafiken på uppdrag av Västtrafik är vi tacksamma om kundsynpunkter lämnas direkt till Västtrafik via dess hemsida och där Styrsöbolaget även tar del av synpunkterna: www.vasttrafik.se/#!/kundservice

 

Hittegods

Skärgårdstrafiken 031-29 75 99.

Älvtrafiken 010-17 30 302.

 

Gods- och biltransporter

Bokning bilfärja 0705-69 64 80. 

Godsmottagning i Fiskebäck 0705-69 64 53.

 


Styrsöbolagets rederikontor

Rederikontoret är bemannat helgfri måndag - fredag 08.00 - 16.30.

Epostadresser: fornamn.efternamn@styrsobolaget.se

 

VD: Bertil Pevantus 031-69 64 01 

 

Uthyrning och charter: Fredrik Helm, 031-696417

Driftledare Älvtrafik: Rekryterar Befälhavare till Älvtrafiken och Chartertrafiken. 

 

 Driftledning: Linus Bergagård , nås endast via epost.

 

Controller : Margareta Lindevall 031-69 64 02

 

Trafikkoordinator: Marlene Letica 031-69 64 12

 

Trafikchef och webmaster: Ellinor Svensson 031-69 64 04

 

Operativ chef : Helena Hedström 031-69 64 03

 

 

 031-696418

Personalkoordinator 

 

Johan Bonander 031-696408

Driftledare Skärgård/frakt

Rekryterar: befälhavare, styrmän och tjänstemän i skärgårdstrafiken och frakttrafiken. 

 

Personalkoordinator: Sandra Koch 031-69 64 13

 

Kvalitets-,miljö- samt arbetsmiljösamordnare :

Eva Karlsson 031-69 64 06

 

Säkerhetschef, DP (IT): Christian Hallberg 031-69 64 19

Mats Börjesson

 

Teknikchef: Mats Börjesson 031-69 64 05
  Teknisk inspektör: Torbjörn Cederberg 031-69 64 09
   
Teknisk inspektör: Patrik Ulmfelt  +46 761470437