Kontakt

Turupplysning passagerartrafik

Västtrafiks kundservice tel 0771-41 43 00.

Saltholmens terminal tel 031-29 75 99.

 

Kundsynpunkter passagerartrafik

Eftersom vi kör passagerartrafiken på uppdrag av Västtrafik är vi tacksamma om kundsynpunkter lämnas direkt till Västtrafik via dess hemsida och där Styrsöbolaget även tar del av synpunkterna: www.vasttrafik.se/#!/kundservice

 

Hittegods

Skärgårdstrafiken 031-29 75 99.

Älvtrafiken 031-80 20 88.

 

Gods- och biltransporter

Bokning bilfärja 0705-69 64 80. 

Godsmottagning i Fiskebäck 0705-69 64 53.

 


Styrsöbolagets rederikontor

Rederikontoret är bemannat helgfri måndag - fredag 08.00 - 16.30.

Epostadresser: fornamn.efternamn@styrsobolaget.se

VD: Bertil Pevantus 031-69 64 01 
Driftledning och charter: Fredrik Helm, nås endast via epost.
Ekonomichef: Margareta Lindevall 031-69 64 02
Trafik- och ekonomiassistent: Marlene Letica 031-69 64 12
Trafikchef och webmaster: Ellinor Svensson 031-69 64 04
HR-chef: Anna Lithell  031-69 64 03
HR- och löneadministratör: Sandra Andersson 031-69 64 13
Frakt- och kvalitetschef: Eva Karlsson 031-69 64 06
Säkerhetschef, navigation och IT: Christian Hallberg 031-69 64 19
Mats Börjesson Teknikchef: Mats Börjesson 031-69 64 05
  Teknisk inspektör: Torbjörn Cederberg 031-69 64 09