Älvtrafiken

Älvtrafiken

Älvtrafiken består av två linjer som båda körs på uppdrag av Västtrafik. Längsgående linje 285 Älvsnabben är en betallinje med Västtrafiks taxa. Tvärgående linje 286 Älvsnabbare är avgiftsfri att åka med genom att kostnaden för linjen betalas av Göteborgs Stad.

Linje 286 Älvsnabbare trafikeras måndag - fredag ca 06.30-19.00 Lördagar 11:14-16:12 och söndagar 11:30-16:30  med pendelfärjorna Älveli och Älvfrida som har gott om plats för cyklar i hela färjans längd.

Linje 285 Älvsnabben som trafikeras med båtar som har begränsad kapacitet för cyklar eftersom de bara kan placeras på fördäck. Cyklar får av säkerhetsskäl inte placeras utanför de gula begränsningslinjer som markerar utrymningsstråk från frontdörrar till stävgrindar och portar. Cyklar tas med utan avgift på båda linjerna.

Information om sjötransport av el cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på fartyg

El cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som medförs ombord ska enligt gällande farligt godsregelverk betraktas som UN3171 BATTERY POWERED VEHICLE or BATTERY POWERED EQUIPMENT. För vidare information hänvisning till TSFS 2019:39 

För Styrsöbolagets passagerarfartyg placeras el cyklar, elsparkcyklar och liknande på fördäck.

Permobiler/el rullstolar och liknande har undantag att placeras längts fram i salong i anslutning till fartygets frontdörrar (torget)

 #Undantagna är dubbeländade skyttelfärjor i hamntrafiken

Båda linjerna trafikerar Stenpiren Resecentrum. Vid Stenpiren finns även spårvagns- och busshållplats med flera linjer.

Reseplanerare

Vid sökning av hållplatser i Västtrafiks reseplanerare för Lilla Bommen sök på Lilla Bommens hamn, för Eriksberg sök på Eriksbergs färjeläge och för Klippan sök på Klippans färjeläge.