Ledningssystem

Ledningssystem

Styrsöbolaget har ledningssystem inom kvalitet och miljö. Ledningssystemen är certifierade enligt ISO 9001:2015,  och ISO 14001:2015 . Omcertifiering för en ny treårsperiod genomfördes 2023.