Ledningssystem

Ledningssystem

Styrsöbolaget har ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemen är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1. Omcertifiering för en ny treårsperiod genomfördes i samarbete med Rise (fd SP) under augusti 2017.