Om oss

Om oss

Styrsöbolaget är det företagsnamn vi använder i dagligt tal och som de flesta känner oss som. Vårt registrerade bolagsnamn är AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik, men det upplevs ofta lite långt och då blir det kortformen som används istället.

Styrsöbolaget ingår sedan 2004 som ett dotterbolag i Transdev Sverige AB, som är verksamma inom trafikslagen båt, buss, spårvagn och tåg. Transdev kör både upphandlad och kommersiell trafik. I varumärkena ingår bl a Blidösundsbolaget, Flygbussarna och Snälltåget.

Transdev Sverige AB övertog vid årsskiftet 2018 Blidösundsbolaget som trafikerar Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget som äger 10 fartyg kör både kommersiell trafik och upphandlad trafik för Waxholmsbolaget.

I Blidösundsbolagets flotta ingår ångfartyget Blidösund byggt 1911 som används för reguljär trafik och musikturer. Sommartid trafikerar Blidösund fredagar den långa turen från Stockholm 16.45 via Blidösundets bryggor till Norrtälje med ankomst 23.30. Blidösundsbolaget äger även Styrsöbolagets gamla Disa och Vesta som numera har namnen Riddarfjärden respektive Rex. För övrigt består flottan av flera snabbåtar.