Föranmäl gruppresa

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning tar Västtrafik inte emot några bokningar av gruppresor i nuläget.

Åtgärden genomförs för att minska risken för smittspridning i samhället och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kollektivtrafiken ska begränsa antalet resenärer på våra fordon.

Frågor och svar:

Varför tar Västtrafik inte emot gruppresor?

Åtgärden genomförs för att minska risken för smittspridning i samhället och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kollektivtrafiken ska begränsa antalet resenärer på våra fordon.

Ni har även stoppat skolklasser från gruppresor, är det verkligen nödvändigt?

Även om elever i grundskolan inte tillhör riskgrupperna så bidrar man till trängseln ombord vilket ökar risken för smittspridning. Därför gäller beslutet oavsett grupp.

För vilken trafik gäller beslutet?

Det gäller för alla trafikslag inom Västtrafiks område.

Hur länge gäller beslutet?

Beslutet gäller tills vidare.

Vad ska man göra som kund om man inte kan boka en planerad gruppresa?

Under rådande omständigheter behöver vi alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning i samhället. Gruppresor är därför inte lämpliga. Vi hoppas förstås alla att situationen snart förändras.