Om skärgårdstrafiken

Båttrafiken till södra skärgården utförs av Styrsöbolaget på uppdrag av beställaren Västtrafik. Skärgårdsbåtarna avgår från Saltholmen, dit det är lätt att ta sig med spårvagn linje 11 (under sommartidtabell även linje 9), snabbussen 114 Ö-Snabben, cykel eller bil. För besökare som kommer med bil är det synnerligen begränsat med parkeringsplatser. Välj hellre kollektivtrafiken eller cykel!

Fyra olika linjer trafikeras från Saltholmen; 281 mot Donsö och Vrångö, 282 mot Styrsö och Brännö Husvik, 283 mot Asperö och Brännö Rödsten samt 284 mot Knarrholmen och Stora Förö. 

Under sommartidtabellen 19 juni - 20 augusti 2017 kommer några turer att förlängas från Saltholmen till Stenpiren och åter.

Sträckan Saltholmen - Asperö Östra - Köpstadsö - Styrsö Bratten är på vissa turer under lågtrafik gemensam för linje 281 och 282, båda linjerna finns därför med i samma tidtabell. Efter Styrsö Bratten delar sig linje 281 mot Donsö och Vrångö medan 282 går mot Styrsö Tången och Brännö Husvik.

Linjekarta södra skärgården (pdf) 

 

Trafikutbud

Öar med bofast befolkning har högst antal turer med ungefär en tur per timme. Det gäller Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö.

Asperö, Brännö och Styrsö har flera bryggor (hållplatser) som trafikeras. På Asperö har Norra bryggan vid byn flest turer medan Östra som är bytespunkt för internresor mellan öarna har färre turer. På Brännö har Rödsten flest turer och kortast restid medan Husvik har få turer och längst restid. På Styrsö ligger Bratten centralt på ön och har flest turer. Tången och Skäret har färre turer än Bratten.

Fritidsöarna Källö, Vargö, Sjumansholmen och Kårholmen har några dagliga turer under vintertidtabell och fler turer under sommartidtabell. Knarrholmen och Stora Förö har några dagliga turer från mitten av maj till början av september som kompletteras med fler turer under sommartidtabell. Under vinterperioden har Knarrholmen inga turer medan Stora Förö har turer lördag och söndag.

 

Föranmäl grupp

Om det är en grupp på fler än 20 personer vill vi ha en föranmälan. På startsidan (klicka på vår logga överst) går det att välja föranmälan som ifylls och mailas till oss.