Fartyg

Fartyg för trafiken

För att utföra de trafikuppdrag som Styrsöbolaget har krävs ett stort antal fartyg. Styrsöbolaget äger 14 fartyg som används för de olika trafikuppdragen för Västtrafik och Göteborgs stad, Trafikkontoret.

Från början av 2015 hyrs dessutom pendelfärjorna Älveli och Älvfrida från Västtrafik för linje 286 Älvsnabbare.

De flesta fartygen går enligt tidtabell men det finns också reservfartyg för att klara trafiken vid behov av extraturer eller som avlösare vid service- och varvsbesök.