Organisation

Styrsöbolaget har en organisation som är väl anpassad för de trafikuppdrag som utförs. Rederikontoret i Långedrag är bemannat med 11 personer med kompetens inom olika områden såsom ekonomi, frakt, kvalitet, personal, säkerhet, teknik och trafik. De olika befattningshavarna framgår under rubriken Kontakt.