Att se längs älven

Att se längs älven

Linje 285 går längs älven från Lilla Bommen i öster till Klippan i väster. Under turerna lägger båtarna till vid hållplatserna Stenpiren, Lindholmspiren, Slottsberget och Eriksberg. En promenadväg går längs hela norra älvstranden från Lindholmen i öster till Eriksberg i väster. Gå gärna upp på Slottsberget som bjuder på fin utsikt över omgivningen (se bilden ovan).

En promenadväg går längs hela norra älvstranden från Lindholmen i öster till Eriksberg i väster. Gå gärna upp på Slottsberget (bilden ovan) som är en idyll men äldre bebyggelse och fin utsikt över omgivningen. Även Sörhallsberget i östra delen av Eriksberg på Sannegårdshamnen bjuder på fin utsikt.

Färjenäsparken väster om Eriksberg har promenadvägar, grillplatser med utsikt över älven och en stor välbesökt lekplats.

Vid Lilla Bommen ligger utställningshallen Älvrummet som har aktuella utställningar om bland annat byggprojekt längs älvstränderna. Älvrummet drivs av Älvstranden Utveckling.