Ledningssystem

Styrsöbolaget har ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemen är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. Omcertifiering för en ny treårsperiod genomfördes i samarbete med SP under september 2014.

Certifikat ledningssystem (pdf)