Avstängt fraktfärjeläge på Styrsö Bratten pga. renoveringsarbete 210125-210415

Trafikkontoret planerar för underhållsarbete vid fraktfärjeläget på Bratten under perioden 210125-210415. (uppdatering gäller framflyttad byggstart) Under byggperioden kommer färjeläget att vara avstängt och alla gods- och fordonstransporter kommer istället att gå till Styrsö Sandvik samt i vissa fall Donsö.

Persontrafiken påverkas inte av ombyggnationen utan kommer gå som vanligt från Styrsö Bratten.

För mer information se:  http://www.styrsobolaget.se/godstransporter

 

« Tillbaka