Antal passagerare ombord på Styrsöbolagets fartyg anpassas efter rådande coronasituation.

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken införs restriktioner i antal passagerare i Styrsöbolagets fartyg ( 30-50% av normalt passagerarantal beroende på fartygstyp). Bedömningen är gjord utifrån antalet sittplatser och fartygets utformning. Förstärkningstrafik i skärgården kommer att utföras, men då resurserna är begränsade så kan väntetider uppstå. Vi uppmanar allmänheten att efterleva folkhälsomyndighetens rekommendationer:

- Res bara om du måste.

- Håll avstånd.

- Undvik att resa i rusningstrafik ( 07:00-09:00 och 14:30-18:00 på  vardagar, samt 10:00-16:00 helger. )

Tack för visad hänsyn!

« Tillbaka