Utökad trafik på linje 285 Älvsnabben under Volvo Ocean Race 21 - 27 juni

Under perioden söndag 21 juni - lördag 27 juni utökas trafiken på linje 285 Älvsnabben så att 30 minutersintervallet körs fram till avgång Lilla Bommen 23.00. Därefter gäller ordinarie tidtabell.

« Tillbaka