Tidtabeller för lördag och söndag under pågående strejk

Nu finns även tidtabellerna för lördag och söndag med i tidtabellerna för södra skärgården som gäller under pågående strejk.

Tidtabeller som gäller under pågående strejk

Linje 281-282 Saltholmen-Köpstadsö-Styrsö-Donsö-Vrångö och mellanliggande bryggor (pdf)

Linje 283 Saltholmen-Asperö-Brännö Rödsten (pdf)

Linje 284 Saltholmen-Knarrholmen-Stora Förö (pdf)

Observera att linje 284 inte har någon trafik fredag och att eftermiddagsturen lördag är tidigarelagd.

 

« Tillbaka