Rekordhögt resande under 2014

Även 2014 blev ett rekordår när det gäller resandet i båttrafiken som körs på uppdrag av Västtrafik. Resandet i Södra skärgården ökade med 2,4 % till 2 150 300 resenärer och i älvtrafiken med 11,0 % till 2 410 900 resenärer.

I frakttrafiken som körs på uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret ökade transporterad mängd gods med 11,0 % till 8 200 ton medan antalet nyttofordon minskade med 5,8 % till 5 700.

« Tillbaka