Kvällsturerna fortsätter på 285 Älvsnabben

Enligt tidigare beslut från Västtrafik skulle de senare kvällsturerna dras in måndag-fredag från den 15 december. Nu är beslutet ändrat så att indragningarna skjuts upp till den 17 augusti 2014.

Senareläggningen av indragningen ligger i nuläget fast. Det finns två bra sätt för resenärerna att visa att kvällsturerna behövs även framöver:

Res mer på kvällsturerna måndag-fredag från 21.00 och framåt.

Visa alltid ditt Västtrafikkort vid kortläsarna. Det ger linjen mer intäkter och bättre kostnadstäckning = mindre skattesubvention. Saknar du Västtrafikkort måste du köpa enkelbiljett ombord.

Under oktober var det bara 47,5 % av resenärerna på linje 285 som visade sina Västtrafikkort. Varför visar inte fler när det är så enkelt?

« Tillbaka