Tidtabeller

Tidtabeller

Särgård i advent: 

TIDTABELL 30/11, 7/12, 14/12 OCH 21/12 * 

FRÅN STENPIREN TILL HÖNÖ KLÅVA VIA ERIKSBERG & KLIPPAN
Avgång: Stenpiren 09:30, Eriksberg 09:42, Klippan 09:50
Ankomst Hönö Klåva: 10:35

FRÅN HÖNÖ KLÅVA TILL STENPIREN VIA KLIPPAN & ERIKSBERG
Avgång: Hönö Klåva 14:00
Ankomst: Klippan 14:45, Eriksberg 14:53, Stenpiren 15:05

FRÅN STENPIREN TILL HÖNÖ KLÅVA VIA ERIKSBERG & KLIPPAN
Avgång: Stenpiren 15:30, Eriksberg 15:42, Klippan 15:50
Ankomst Hönö Klåva: 16:35

FRÅN HÖNÖ KLÅVA TILL STENPIREN VIA KLIPPAN & ERIKSBERG
Avgång: Hönö Klåva 20:00
Ankomst: Klippan 20:45, Eriksberg 20:53, Stenpiren 21:05

 

sommar 2019:

Tidtabell Stenpiren - Eriksbergs färjeläge - Hönö Klåva - Stenpiren:

Tisdag - söndag 18  juni - 18 augusti 2019 (m/s Kungsö)